Careers

GIÁM ĐỐC KHỐI MÔI GIỚI

1. Thông tin chung:

Chức danh công việc

Giám đốc Khối

Mã chức danh

 

Phòng ban

 Khối Môi giới

Đơn vị

APG

Bộ phận

Ban Kinh doanh

Người đảm nhiệm

 

Địa điểm làm việc

Trụ sở chính

Báo cáo công việc cho

Ban điều hành/Trưởng ban kinh doanh/ Tổng giám đốc

 

 2. Vai trò và mục đích công việc:

Quản lý, điều hành và tổ chức triển khai các chức năng nhiệm vụ của Khối Kinh doanh  

 

3. Trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể:

 

TT

Nhiệm vụ

Trọng số KPIs

1

Tổ chức và điều phối hoạt động kinh doanh của Khối kinh doanh bao gồm các mảng: Môi giới, IB, IR, …..Chịu trách nhiệm với chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và của cả Khối.

80%

2

Thiết lập, xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng

10%

3

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, cán bộ kế cận và cộng tác viên.

Giám sát và thúc đẩy công việc của nhân viên trong Khối

5%

4

4.1. Tham gia ý kiến, đề xuất xây dựng chiến lược, phương án phát triển kinh doanh, các chính sách, chế độ liên quan tới hoạt động môi giới và phát triển thị trường.

4.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Điều hành

5%

 

4. Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI):

Công tác

Yêu cầu chung

Chỉ số cụ thể

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: phần bên trên chỉ là tham khảo, các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc then chốt sẽ được quy định cụ thể trong bản mục tiêu công việc hàng năm, căn cứ vào mức độ ưu tiên của từng giai đoạn và tình hình thực tế.

 

 5. Quyền hạn:

1. Có quyền chủ động thực hiện công việc nằm trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm.

2. Được yêu cầu các bộ phận khác phối hợp hoặc cung cấp số liệu và thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc

3. Được đề xuất các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc.

4. Được đề nghị cung cấp các nguồn lực và điều kiện làm việc cần thiết để hoàn thành công việc.

 

6. Quan hệ công việc (nếu có):

Bên trong công ty

Bên ngoài công ty

Ban Giám đốc và các đơn vị/ bộ phận

trong Tập đoàn và các bộ phận có liên quan khác

Các khách hàng, các đơn vị có liên quan

 

 7. Yêu cầu về năng lực đối với người thực hiện:

 

 

Kiến thức - Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kinh tế

- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc các công ty tài chính;

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, hoạt động tài chính;

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CFA, ACCA, giấy phép hành nghề liên quan đến CK&TTCK.

Thu nhập

Thỏa thuận

Kỹ năng & khả năng

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, bán hàng tốt

- Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

- Có khả năng phân tích và nhạy bén với cơ hội thị trường, có mối quan hệ rộng

Kinh nghiệm công tác:

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tố chất:

- Thông minh, nhạy bén, chí cầu tiến

- Trung thực và bảo mật

- Có mong muốn gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của APG.

 

8. Các điều kiện làm việc:

- Thường xuyên làm việc trong văn phòng

 

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Gửi về địa chỉ email: tuyendung@apsi.vn

ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC

Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

LIÊN HỆ

Phòng nhân sự - Công ty cổ phần chứng khoán APG:

Địa chỉ tại: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Hotline: 091 841 0277