company.listedcompany

X20 Công ty Cổ phần X20
company.details

Công ty cổ phần X20 tiền thân là Xưởng đo may hàng kỹ được thành lập năm 1957, là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh hàng dệt , nhuộm, hàng may, nguyên phụ liệu hàng dệt may, kinh doanh ô tô, xe máy, dịch vụ tư vấn quản lý và kỹ thuật trong nghành dệt, nhộm và may...., sản phẩm may mặc phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Kinh doanh xuất khẩu trang thiết bị ngành may, dệt kim. Kinh doanh vật tư thiết bị, nguyên liệu hóa chất phục vụ ngành dệt nhuộm.

 • Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước chủ trưomg xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu về trang phục quân đội, ngày 18 tháng 02 năm 1957, “Xưởng may đo hàng kỹ”, gọi tắt là X20 - tiền thân của Công ty 20 ra đời. Tháng 12 năm 1962, Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ cho X20 theo quy chế Xí nghiệp Quốc phòng. Đến tháng 4 năm 1968, Tổng cục Hậu cần ra quyết định số 136/QĐ xếp hạng 5 công nghiệp nhẹ cho Xí nghiệp may 20.
 • Ngày 12 tháng 02 năm 1992, Xí nghiệp may 20 được chuyển thành Công ty may 20. Tháng 7 năm 1996, Công ty may 20 thành lập Xí nghiệp Dệt kim, cuối năm 1997 thành lập Xí nghiệp Dệt vải. Ngày 17 tháng 03 năm 1998, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 319/1998/QĐ-QP về việc đổi tên Công ty may 20 thành Công ty 20.
 • Quý III/2003, Công ty 20 tiếp nhận thêm các Xí nghiệp 20B, 20C từ Công ty Lam Hồng/Quân khu 4 và xí nghiệp may Bình Minh từ Công ty Việt Bắc/Quân khu 1 chuyển sang. Quý IV/2001, Công ty 20 tiếp nhận các xí nghiệp 198, 199 của Công ty 198/BỘ Tổng Tham mưu và Xưởng Mỹ Đình của Công ty 28/Tổng cục Hậu cần.
 • Từ ngày 01/01/2009, Công ty 20 chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần với tên gọi mới Công ty cổ phần X20 theo Quyết định số 3967/QĐ-BQP ngày 28/12/2007 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phưorng án và chuyển Công ty 20 thuộc Tổng Cục Hậu cần thành Công ty cổ phần và theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100109339 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thảnh phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2008, với vốn điều lệ là 172.500.000.000 đồng.
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Sản xuất khác chua được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thiết bị bảo về an toàn ; Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy móc, bản chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn chải khác...; Sản xuất bản chải giày, quần áo;  Sản xuất găng tay; Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; Sản xuất các nút, khóa ấn, khóa móc, khoá trượt;  Sản xuất tẩu hút xì gà;  Sản xuất các sản phẩm cho con người: tẩu hút, lược, bình xút nước hoa, lọc chân không và các bình chân không khác dùng cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, bút kẻ lông mày;  Hoạt động nhồi bông thú.
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng họp. Chi tiết: - Kinh doanh siêu thị, hệ thống cửa hàng;
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Chi tiết: - Kinh doanh hàng dệt, nhuộm, may, nguyên phụ liệu hàng dệt, nhuộm, may;
 • Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đô Ông Phạm Văn Đô 54 10/1986 07/1994: Trợ lý Ban tài chính Trường Sĩ quan tài chính + 08/1994 10/2001...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Hoàng Sỹ Tâm Ông Hoàng Sỹ Tâm 49 07/1988 - 06/2000: Công nhân Xí nghiệp 1 Công ty 20 07/2000 - 12/2001: Quản đốc ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hà Chí Khoa Ông Hà Chí Khoa 52 10/1987 - 11/1994: Bộ trưởng vận tải, C4, D872 Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần 12...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Đông Ông Phạm Văn Đông 48 10/1994 - 11/2000: Kế toán viên Phòng TCKT Công ty 20 12/2000 - 10/2002: Trợ lý ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Chu Văn Đệ Ông Chu Văn Đệ 40 10/1999 - 05/2003: Công nhân Xí nghiệp 7 Công ty 20 06/2003 - 06/2006: Nhân viên...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Thanh Tùng Ông Đỗ Thanh Tùng 36 09/2006 - 12/2010: Cán bộ kỹ thuật Công ty ĐTXL&TM36 01/2011 - 12/2011: Trưởng p...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phan Vũ Thúy Anh Bà Phan Vũ Thúy Anh 48 12/1995 11/2001: Nhân viên tài chính - Chi nhánh Hà Nội Công ty 28 12/2001 07/20...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Hoàng Sỹ Tâm Ông Hoàng Sỹ Tâm 49 07/1988 - 06/2000: Công nhân Xí nghiệp 1 Công ty 20 07/2000 - 12/2001: Quản đốc ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hà Chí Khoa Ông Hà Chí Khoa 52 10/1987 - 11/1994: Bộ trưởng vận tải, C4, D872 Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần 12...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Chu Văn Đệ Ông Chu Văn Đệ 40 10/1999 - 05/2003: Công nhân Xí nghiệp 7 Công ty 20 06/2003 - 06/2006: Nhân viên...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Văn Đông Ông Phạm Văn Đông 48 10/1994 - 11/2000: Kế toán viên Phòng TCKT Công ty 20 12/2000 - 10/2002: Trợ lý ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Phan Vũ Thúy Anh Bà Phan Vũ Thúy Anh 48 12/1995 11/2001: Nhân viên tài chính - Chi nhánh Hà Nội Công ty 28 12/2001 07/20...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Ngô Thị Hoa Bà Ngô Thị Hoa 47 12/1993 12/2013: Nhân viên kế toán vật tư - XN3 Công ty 20 sau đó được chuyển đổ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Hương Bà Nguyễn Thị Hương 39 2001-2002: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần FINTEC 2003 - 2005: Nhân viên ban k...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Ngô Thị Thu Hòa Bà Ngô Thị Thu Hòa 33 04/2006 11/2012: Nhân viên phòng KHTH - XN Đo may Quân đội Công ty cổ phần X20 1...
Chi tiết..
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews