Company list

ANV Công ty Cổ phần Nam Việt
Details

Công ty TNHH Nam Việt được thành lập vào năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu là 27 tỷ đồng và chức năng kinh doanh chính là xây dựng dân dụng và công nghiệp. Năm 2000, Công ty quyết định đầu tư mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý với tổng vốn đầu tư là 30,8 tỷ đồng, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh. Trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2004, Nam Việt đã đầu tư thêm hai nhà máy sản xuất thuỷ sản đông lạnh là Nhà máy Nam Việt (được đổi tên từ Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý) và Nhà máy Thái Bình Dương với tổng công suất chế biến trung bình của Công ty là 500 tấn cá/ngày

Lịch sử hình thành: 

 • Công ty Cổ phần Nam Việt là công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nam Việt vào tháng 10/2006, với lĩnh vực kinh doanh chính là chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh.
 • Công ty TNHH Nam Việt được thành lập vào năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu là 27 tỷ đồng và chức năng kinh doanh chính là xây dựng dân dụng và công nghiệp. Năm 2000, Công ty quyết định đầu tư mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý với tổng vốn đầu tư là 30,8 tỷ đồng, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh. Trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2004, Nam Việt đã đầu tư thêm hai nhà máy sản xuất thuỷ sản đông lạnh là Nhà máy Nam Việt (được đổi tên từ Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý) và Nhà máy Thái Bình Dương với tổng công suất chế biến trung bình của Công ty là 500 tấn cá/ngày 
 • Ngày 18/4/2007, Nam Việt đã phát hành ra công chúng 6 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng
 • Là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013, 2014

Ngành nghề kinh doanh

 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Xây dựng nhà các loại
 • Hoạt động chuyên dụng khác ( công nghiệp, thuỷ lợi )
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (cầu, đường, cống…)
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì giấy và bìa
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Sản xuất dầu, mỡ, thực vật ( Bio-diesel )
 • Sản xuất sản phẩm từ cao su (keo Genlatine và Gryxerin)
 • Mua bán cá, thủy sản
 • Sản xuất kinh doanh phân bón
 • Khai thác khoáng sản: cromit, muối mỏ công nghiệp và kim loại màu.
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 • Lắp đặt hệ thống điện 
 • Sản phẩm chủ chốt: Cá tra
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Doãn Tới Ông Doãn Tới 64 Từ năm 2001 đến tháng 09 năm 2006 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Duy Nhứt Ông Nguyễn Duy Nhứt 58 Từ năm 2004 đến tháng 09 năm 2006 : Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Nam Việt 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Minh Cảnh Ông Trần Minh Cảnh 53 Từ ngày 01 tháng 08 năm 2011 đến ngày 01 tháng 08 năm 2017 : Giám đốc Tài chính ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Lập Nghiệp Ông Đỗ Lập Nghiệp 43 Từ năm 2004 đến tháng 09 năm 2006 : Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Nam Việt
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Doãn Chí Thanh Ông Doãn Chí Thanh 35 Từ năm 2005 đến tháng 09 năm 2006 : Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Doãn Chí Thiên Ông Doãn Chí Thiên 29
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Doãn Tới Ông Doãn Tới 64 Từ năm 2001 đến tháng 09 năm 2006 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Dương Thị Kim Hương Bà Dương Thị Kim Hương 53 Từ năm 2001 đến tháng 09 năm 2006 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Duy Nhứt Ông Nguyễn Duy Nhứt 58 Từ năm 2004 đến tháng 09 năm 2006 : Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Nam Việt 
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đỗ Lập Nghiệp Ông Đỗ Lập Nghiệp 43 Từ năm 2004 đến tháng 09 năm 2006 : Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Nam Việt
Chi tiết...
Giám đốc khối Mua hàng Ông Lưu Anh Vũ Ông Lưu Anh Vũ  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Lê Tiến Dũng Ông Lê Tiến Dũng 53
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Dương Minh Phong Ông Dương Minh Phong 41 Đến ngày 01 tháng 08 năm 2011 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nam Việt 
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Trọng Hữu Ông Nguyễn Trọng Hữu  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thị Tuyết Mai Bà Lê Thị Tuyết Mai 27
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News