Company list

ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
Details

Công ty được thành lập từ năm 2007. Hoạt động sản xuất của Công ty qua 9 năm phát triển ngày càng được mở rộng về quy mô lẫn chiều sâu, doanh thu phát triển không ngừng. Hiện tại, Công ty liên tục mở rộng với nhiều Trung tâm sách - thiết bị giáo dục tại các quận huyện ở Hà Nội.

 • Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông được thành lập từ Ban Biên tập - Thiết kế Mĩ thuật và Ban biên tập sách mầm non thuộc NXBGD theo Quyết định số 1064/QĐ – TCNS ngày 13 tháng 9 năm 2007 của NXBGD (nay là Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam). Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019582 ngày 14 tháng 9 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất vào ngày 7 tháng 11 năm 2007, với vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
 • Công ty là một trong hơn 50 công ty con của hệ thống NXBGDVN và là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực thiết kế, chế bản. Công ty đảm nhiệm việc thiết kế, trình bày hệ thống sách giáo khoa của NXBGDVN đồng thời đảm nhiệm việc chế bản phim phục vụ cho toàn bộ các nhà in SGK trong cả nước. Ngoài ra công ty còn đảm nhiệm việc thiết kế, chế bản sách và các sản phẩm giáo dục đáp ứng nhu cầu của các đối tác trong và ngoài hệ thống NXBGDVN.
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu.
 • Năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là thiết kế, chế bản.
 • Năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh tập chung chủ yếu vào xuất bản- phát hành, mở rộng hệ thống bán lẻ qua các Trung tâm Sách và Thiết bị Giáo dục, sản xuất tem chống giả, thiết kế chế bản.
 • Doanh thu và lợi nhuận tăng không ngừng. Doanh thu năm 2013 là 117.5 tỉ, tăng 119,1% so với doanh thu 2012. Đến năm 2015, doanh thu đạt 201,38 tỷ, tăng 129% so với doanh thu năm 2014.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xuất bản, phát hành các sản phẩm Giáo dục
 • Thiết kế, chế bản in các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục
 • Sản xuất tem chống giả
 • Kinh doanh Sách – Thiết bị, đồ dùng dạy học
 • Truyền thông, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm thương mại
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Hoàng Hải Ông Lê Hoàng Hải 49 Từ tháng 11 năm 1998 đến tháng 09 năm 2007 : Phó trưởng Ban Mĩ thuật NXBGD, Bí t...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Đinh Gia Lê Ông Đinh Gia Lê  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Mai Nhị Hà Bà Mai Nhị Hà  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Thắng Ông Phạm Văn Thắng 36 Đến 12/06/2017 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Bích La Bà Nguyễn Bích La 46
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Điều hành Ông Phạm Văn Thắng Ông Phạm Văn Thắng 36 Đến 12/06/2017 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
Chi tiết...
Phó Giám đốc Bà Nguyễn Bích La Bà Nguyễn Bích La 46
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Phong Yên Ông Nguyễn Phong Yên  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Bùi Thị Thu Lan Bà Bùi Thị Thu Lan  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Thu Hương Bà Trần Thị Thu Hương 48 Từ ngày 21 tháng 03 năm 2013 đến ngày 24 tháng 04 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Văn Quyết Ông Nguyễn Văn Quyết  
Attach Files
Date Title Type Download
News