Công ty niêm yết

PGS Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
Chi tiết

Tiền thân của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam là Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas). Sau hơn 15 năm hoạt động, với phương châm “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả”, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam đã trở thành một trong những Công ty kinh doanh LPG hàng đầu tại Việt Nam

 • Tiền thân của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam là Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas) được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2000 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
 • Ngày 12/04/2006, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) ký Quyết định số 825/QĐ-DKVN về việc thành lập Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV GAS SOUTH) với vốn chủ sở hữu là 208.254.403.247 đồng trên cơ sở Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas) và Bộ phận Kinh doanh Khí hóa lỏng của Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).
 • Ngày 30/06/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký Quyết định số 1697/QĐ-BCN về việc Cổ phần hóa PV GAS SOUTH. Ngày 20/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký Quyết định số 3734/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam thành Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam.
 • Ngày 23/07/2007, công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam tiến hành ĐHCĐ lần đầu. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Công ty chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 25/07/2007.
 • Ngày 15/11/2007, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu PGS.
 • Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17,  Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam đổi tên thành  Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.
 • Kinh doanh khí hoá lỏng và các sản phẩm dầu khí
 • Tổ chức hệ thống phân phối, vận chuyển, đóng bình kinh doanh khí hóa lỏng và các vật tư thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy
 • Thiết kế, xây lắp và tư vấn đầu tư các công trình khí hóa lỏng, các công trình công nghiệp khí; chuyển giao công nghệ, khai thác kinh doanh, bảo dưỡng các công trình dân dụng liên quan đến khí hóa lỏng
 • Cung cấp dịch vụ liên quan đến khí hóa lỏng và các sản phẩm khí trong lĩnh vực công nghiệp, dân dụng và giao thông vận tải
 • Xuất nhập khẩu khí hóa lỏng, các vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ cho công tác vận chuyển, tàng trữ, đóng bình và kinh doanh khí hóa lỏng
 • Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt;
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đỗ Tấn Ông Đỗ Tấn 47
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Minh Ngọc Bà Nguyễn Minh Ngọc 55
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Quý Hiệu Ông Vũ Quý Hiệu 42 Từ tháng 08 năm 2007 đến ngày 24 tháng 11 năm 2014 : Thành viên HĐQT không điều ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Văn Nghị Ông Trần Văn Nghị 44 Từ ngày 24 tháng 11 năm 2014 đến ngày 21 tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Hà Anh Tuấn Ông Hà Anh Tuấn 66 1977-1982: Vụ XNK, Vụ Khu vực 1 (B ộ Ngoại thương)- Chuyên viên 1982-1996: Cơ...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Vũ Quý Hiệu Ông Vũ Quý Hiệu 42 Từ tháng 08 năm 2007 đến ngày 24 tháng 11 năm 2014 : Thành viên HĐQT không điều ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Trần Văn Nghị Ông Trần Văn Nghị 44 Từ ngày 24 tháng 11 năm 2014 đến ngày 21 tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Đào Hữu Thắng Ông Đào Hữu Thắng 37
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Đặng Văn Vĩnh Ông Đặng Văn Vĩnh 52 Đến ngày 07 tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần CNG Việt Nam
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Hải Long Ông Nguyễn Hải Long 41
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Ngô An Hòa Ông Ngô An Hòa 35 Từ ngày 07 tháng 10 năm 2013 đến ngày 16 tháng 12 năm 2014 : Kế toán trưởng Công...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thục Quyên Bà Nguyễn Thục Quyên 49
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Phạm Tuấn Anh Ông Phạm Tuấn Anh 31
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Thu Hiền Bà Trần Thị Thu Hiền 44 Từ ngày 18 tháng 04 năm 2013 đến ngày 11 tháng 04 năm 2017 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Võ Đình Quang Ông Võ Đình Quang 43 2000-2003: Cty CB & KD các SP Khí - Nhân viên 2003-nay: VP Lut sư Trương Xuân ...
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Hà Thị Hợp Bà Hà Thị Hợp  
Chi tiết...
Thư ký công ty Bà Hà Thị Hợp Bà Hà Thị Hợp  
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty