Công ty niêm yết

PCN Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc
Chi tiết

CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc tiền thân là Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí được thành lập tháng 12/1990. Công ty chính thức được chuyển đổi thành CTCP từ ngày 06/06/2011. Ngành nghề kinh doanh: bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: than đá, dầu mỏ...; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên..

 • Tháng 12/1990: Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã mua lại nhá máy sản xuất xi măng lò đứng Cống Thôn và đặt tên là Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí, tiền thân của CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
 • Ngày 19/01/2006: Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí được chuyển đổi thành Chi nhánh CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Yên Viên
 • Ngày 25/01/2007: Chi nhánh CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Yên Viên được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV DMC-Yên Viên
 • Ngày 21/04/2008: Công ty TNHH MTV DMC-Yên Viên sát nhập vào Công ty TNHH MTV DMC-Hà Nội
 • Ngày 22/04/2009: Công ty TNHH MTV DMC-Hà Nội đổi tên thành Công ty TNHH MTV Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
 • Ngày 06/06/2011: Công ty TNHH MTV Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc chính thức chuyển đổi thành CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
 • Ngày 13/11/2015: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán PCN
 • Ngày 18/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của PCN trên HNX.
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan:  than đá, dầu mỏ,....
 • Bán buôn chuyên doanh khác : bán buôn phân bón, bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, bán buôn cao su, bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt Polypropylen và các sản phẩm liên quan.
 • Sản xuất sản phẩm hóa chất khác: Dầu, mỡ làm thành phần cho dung dịch khoan;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Sản xuất, mua bán hóa chất ( trừ hóa chất Nhà nước cấm)
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Vũ Đức Thọ Ông Vũ Đức Thọ 45 03/1997 - 06/2005: Chuyên viên phòng thương mại Công ty dung dịch khoan và hóa p...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Lương Nguyễn Minh Phượng Bà Lương Nguyễn Minh Phượng 56 10/1980 - 10/1985: Sinh viên Khoa Kỹ sư Kinh tế - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. 10...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nghiêm Phú Sơn Ông Nghiêm Phú Sơn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Vân Anh Bà Nguyễn Thị Vân Anh  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Công Dũng Ông Nguyễn Công Dũng  
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Phúc Hoa Ông Nguyễn Phúc Hoa 55 02/1992 - 11/1994: Cán bộ quản lý thiết bị công nghệ Công ty Dệt kim Đông Xuân H...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Lê Văn Tuấn Ông Lê Văn Tuấn 47 10/1998 - 10/2000: Kỹ sư KCS phòng Kỹ thuật Xí nghiệp hóa phẩm Dầu khí Yên Viên....
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Việt Thắng Ông Nguyễn Việt Thắng 46 05/2002 - 06/2005: Chuyên viên Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí (DMC)...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Lê Thị Việt Hà Bà Lê Thị Việt Hà  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Ông Đào Đình Quyền Ông Đào Đình Quyền  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Cung Thị Thanh Hải Bà Cung Thị Thanh Hải  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Tiến Dũng Ông Nguyễn Tiến Dũng  
Chi tiết...
Phó phòng tổ chức - hành chính Ông Nguyễn Minh Hải Ông Nguyễn Minh Hải 41 Từ ngày 30 tháng 03 năm 2015 đến ngày 01 tháng 01 năm 2019 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty