Công ty niêm yết

PCG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị
Chi tiết

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị được thành lập tháng 6 năm 2007 do Tổng Công ty Khí - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quản lý. Ngành nghề kinh doanh: tư vấn thiết kế đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gas; kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất phụ kiện ngành khí...

 • Tháng 6 năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có Nghị quyết số 1877/NQ-DKVN ngày 19/6/2007 thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PVGas City), do Tổng Công ty Khí – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quản lý.
 • Ngày 10/08/2007, PVGas City được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103019021, với số vốn điều lệ 150.000.000.000 đồng.
 • Vốn điều lệ hiện tại của PVGas City là 188.700.000.000 đồng.
 • Ngày 20/09/2010, PVGas City được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102349865 với số vốn điều lệ 188.700.000.000 đồng thay đổi lần thứ 6 của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019021 cấp lần đầu ngày 10/08/2007 và sửa đổi lần thứ 13 vào ngày 13 tháng 01 năm 2015
 • Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gas;
 • Tư vấn, lập dự án đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống, thiết bị công nghệ phục vụ cung cấp, sản xuất khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG, khí thiên nhiên tổng hợp (SNG), khí Dymethyl ête (DME); vận chuyển bình khí bằng xe tải;
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất phụ kiện ngành khí; Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, máy xây dựng; Kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;
 • Xây dựng kho bãi, trạm chiết nạp phục vụ cho hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG, khí thiên nhiên tổng hợp (SNG), khí Dymethyl ête (DME);
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; Chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sữa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên tổng hợp (SNG), khí Dymethyl ête (DME)
 • Môi giới thương mại;
 • Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa;
 • Đào tạo lao động phục vụ ngành khí (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản: môi giới, định giá, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản (không bao gồm hoạt động môi giới nhà đất);
 • Kinh doanh thiết bị chuyển đổi từ nhiên liệu xăng, diesel sang LPG, CNG, LNG;
 • Dịch vụ tư vấn, thi công, lắp đặt, cung cấp thiết bị hệ thống điều hòa không khí, điện nước, thang máy, trang trí nội ngoại thất, thiết bị phòng cháy chữa cháy;
 • Thi công, lắp đặt, đầu tư và vận hành hệ thống thiết bị cung cấp gas LPG cho khu đô thị, khu công nghiệp;
 • Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ hệ thống khí gas công trình xây dựng;
 • Giám sát thi công, xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệpTư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gas;
 • Tư vấn, lập dự án đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống, thiết bị công nghệ phục vụ cung cấp, sản xuất khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên tổng hợp (SNG), khí Dymethyl ête (DME)
 • Kinh doanh và vận chuyển qua mạng đường ống, xe bồn chuyên dụng, tàu hỏa chuyên dụng các loại khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Nhật Dương Ông Nguyễn Nhật Dương 39
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lu Zhiming Ông Lu Zhiming 55
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Gao Zhixin Ông Gao Zhixin 55
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Tú Ông Nguyễn Thanh Tú  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Cheung Yipsang Ông Cheung Yipsang 53 Đến ngày 09 tháng 05 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát t...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Văn Tuấn Anh Ông Văn Tuấn Anh 51 Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát tr...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Trần Chí Bân Ông Trần Chí Bân  
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Martin Wong Siew Bing Ông Martin Wong Siew Bing 37
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Bùi Xuân Năng Ông Bùi Xuân Năng 45 Từ tháng 06 năm 2006 đến tháng 01 năm 2008 : Phó Phóng dự án Ban chế biến Tập đo...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Đặng Thái Hà Ông Đặng Thái Hà 42 Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 11 năm 2010 : Phó Phòng TCKT CTCP Phát triển gas ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Wang Lingzhou Ông Wang Lingzhou  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Yang Xing Qiong Ông Yang Xing Qiong  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thu Hương Bà Nguyễn Thị Thu Hương  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Huệ Bà Nguyễn Thị Huệ  
Chi tiết...
Người đại diện theo pháp luật Ông Văn Tuấn Anh Ông Văn Tuấn Anh 51 Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát tr...
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty