Company list

PIC Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3
Details

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được thành lập ngày 2/12/2007 với sự sáng lập của 6 cổ đông lớn. Ngày 05/08/2015, PC3-INVEST chính thức giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện năng chủ yếu trên khu vự Miền Trung và Tây Nguyên.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) chuyển mô hình hoạt động của Ban Quản lý Dự án Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ sang hình thức Công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, ngày 21/12/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã được thành lập với vốn điều lệ là 600 tỷ đồng từ việc cổ phần hóa Ban Quản lý Dự án Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ - PC3-INVEST là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

Các cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập của PC3-INVEST gồm: (1) Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung); (2) Công ty TNHH Đại Hoàng Hà; (3)  Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình; (4) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Việt Á; (5) Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà; (6) Công ty cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (Cavico).

- Ngày 02/01/2008, PC3-INVEST được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy đăng ký kinh doanh số 3203001787 lần đầu, với vốn điều lệ đăng ký là 600 tỷ đồng (sáu trăm tỷ  đồng).

 - Ngày 28/04/2009: Đại hội đồng Cổ đông đã chấp thuận cho cổ đông Cavico rút khỏi tư cách cổ đông sáng lập và đồng ý để Công ty Điện lực 3 nhận góp vốn thay cho Cavico. Đại hội đồng Cổ đông cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) Đa Krông1, tỉnh Quảng Trị.

- Ngày 17/08/2009: dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) của Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đăk Pône đã được thẩm định quốc tế về cơ chế phát triển sạch của Liên hợp quốc và đấu thầu bán chỉ tiêu giảm khí phát thải CERs. Hội đồng quản trị đã thống nhất chọn người mua CERs là Công ty South Pole - Thụy Sỹ.

- Ngày 28/11/2009: PC3-INVEST tổ chức động thổ và bắt đầu triển khai thi công NMTĐ Đa Krông1 (12 MW) – Tỉnh Quảng Trị.

- Ngày 05/05/2010: PC3-INVEST ký hợp đồng bán CERs dự án NMTĐ Đăk Pône cho Nhà thầu VietNam Carbon Assets Ltd.

- Ngày 01/06/2010: NMTĐ Đăk Pône chính thức đưa vào vận hành thương mại.

- Ngày 28/12/2010, PC3-INVEST được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký  chứng khoán lần đầu.

- Tháng 6/2011: dự án CDM NMTĐ Đăk Pône đã được Ủy ban CDM của Liên hiệp quốc phê chuẩn, bắt đầu bán chỉ tiêu giảm phát thải CERs từ 2/6/2011.

- Năm 2012, do khó khăn về vốn đầu tư, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị tạm dừng thi công NMTĐ Đa Krông 1.

- Tháng 8/2012, PC3-INVEST được Quacert cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001:2008.

- Tháng 11/2012: PC3-INVEST đã bắt đầu có doanh thu bán CERs và VERs từ NMTĐ Đăk Pône.

- Tháng 11/2014: PC3-INVEST triển khai thi công lại NMTĐ Đa Krông 1- Ngày 05/08/2015: PC3-INVEST chính thức giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom- Ngày 14/12/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp quyết định số 828/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu  PC3-INVEST (PIC).- Ngày 09/01/2017, Cổ phiếu PC3- INVEST chính thức giao dịch trên  sàn HNX.Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: 

  • Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện. Đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao các công trình giao thông, công nghiệp. Xây dựng và kinh doanh nhà, văn phòng cho thuê. Xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, bưu chính viễn thông, đường dây truyền tải và phân phối điện, trạm biến thế, công trình cấp thoát nước;  
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, lập TK và giám sát các công trình XD dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, lưới điện;
  • Xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; 
  • Sản xuất, kinh doanh điện năng; 
  • Bán buôn thiết bị phục vụ cho xây dựng, vật tư, thiết bị điện; 
  • Khai thác thủy sản lòng hồ gắn liền với các công trình thủy điện; 
  • Nạo vét lòng hồ gắn liền với các công trình thủy điện.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Tấn Hồng Ông Ngô Tấn Hồng 54 Đến tháng 04 năm 2016 : Trưởng BKS CTCP Đầu tư Điện lực 3
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Lâm Ông Nguyễn Thanh Lâm  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Võ Hòa Ông Võ Hòa  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Phong Ông Phạm Phong  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Lương Minh Ông Nguyễn Lương Minh 50 Từ T09/1992 - 8/1995 : Công tác tại Công ty Điện lực 3, làm chuyên viên Phòng Xâ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hương Bà Nguyễn Thị Hương 46 Từ tháng 03 năm 2016 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình 
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Lê Trung Khoa Ông Lê Trung Khoa  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Lương Minh Ông Nguyễn Lương Minh 50 Từ T09/1992 - 8/1995 : Công tác tại Công ty Điện lực 3, làm chuyên viên Phòng Xâ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Sĩ Huân Ông Phạm Sĩ Huân 55 Từ T10/1992 - 8/1995 : Chuyên viên Phòng Thủy điện - Công ty Điện lực 3 Từ T09/1...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Dương Long Ông Nguyễn Dương Long 47 Từ T8/1994 - 7/1995 : Chuyên viên Phòng Xây dựng cơ bản Công ty Điện lực 3 (nay ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Đặng Thị Thu Nga Bà Đặng Thị Thu Nga 38 Từ T10/2002 - 08/2007 : Nhân viên Phòng Tài chính Ban QLDA các CTTĐ vừa ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Minh Hoài Ông Nguyễn Minh Hoài 38 - Từ năm 2005 đến năm 2007: Chuyên viên phòng Kế toán Ban QLDA các công trình th...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thị Minh Chính Bà Lê Thị Minh Chính 47 - Từ năm 1994 đến năm 1997: Chuyên viên phòng Kế toán Công ty Điện Máy Miền Trun...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phan Thị Thanh Lý Bà Phan Thị Thanh Lý 48 Từ năm 2012 đến ngày 26 tháng 04 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Bê tô...
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News