Công ty niêm yết

WSS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Chi tiết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall được chính thức thành lập theo Giấy phép số 86/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/12/2007 với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán. Ngày 30/01/2008, WSS được chính thức công nhận là thành viên của SGDCK Hà Nội.

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall được chính thức thành lập theo Giấy phép số 86/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/12/2007 với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.
 • Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall gồm có: Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông, Công ty cổ phần may Đức giang nay là Tổng Công ty Đức Giang, và một số cổ đông cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Ngày 30/01/2008, WSS được chính thức công nhận là thành viên của SGDCK Hà Nội.
 • Ngày 29/02/2008, WSS được chính thức công nhận là thành viên của Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tháng 11/2009, WSS thực hiện chào bán 19,8 triệu cổ phiếu ra công chúng tang,tăng vốn Điều lệ từ 168 tỷ đồng lên 366 tỷ đồng
 • Ngày 15/12/2009, WSS chính thức niêm yết 16,8 triệu cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.
 • Ngày 1/6/2010, Chi nhánh Sài Gòn của Chứng khoán Phố Wall chính thức khai trương tại địa chỉ số 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM.
 • Ngày 1/6/2010, Chi nhánh Sài Gòn của Chứng khoán Phố Wall chính thức khai trương tại địa chỉ số 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM.
 • Ngày 8/8/2010, Chứng khoán Phố Wall khai trương Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm tại địa chỉ 46 Ngô Quyền, Hà Nội.
 • Ngày 25/01/2011, WSS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chính-Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC- UBCKNN với số vốn điều lệ là 503.000.000.000 đồng.
 • Môi giới chứng khoán
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
 • Nghiên cứu – phân tích
 • Tư vấn thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Dịch vụ hỗ trợ tài chính
 • Bảo lãnh phát hành
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đình Tú Ông Nguyễn Đình Tú 59 Từ ngày 03 tháng 12 năm 2014 đến ngày 11 tháng 03 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Đức Long Ông Phạm Đức Long 48 Từ 1994 đến 1998: Chuyên viên thanh tra viên Thanh tra Chính phủ - Từ 1998 đến 2...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Ngô Tiến Minh Ông Ngô Tiến Minh 54 Từ năm 1994 đến năm 2006 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Mỹ Vi...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Thư Ông Nguyễn Văn Thư 63 1986 – 1994: Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Hà Bắc 1994 – Nay: Tiến sỹ Viện ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Viết Thắng Ông Nguyễn Viết Thắng 35 Từ ngày 25 tháng 08 năm 2017 đến ngày 05 tháng 10 năm 2017 : Quyền Tổng Giám đốc...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Đăng Trường Ông Nguyễn Đăng Trường 38 Từ tháng 05 năm 2016 đến ngày 22 tháng 09 năm 2017 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phầ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Duy Ông Phạm Duy  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Thị Trang Ông Nguyễn Thị Trang  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Trần Đình Tùng Ông Trần Đình Tùng 62 Từ ngày 03 tháng 12 năm 2014 đến ngày 11 tháng 03 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trịnh Công Thắng Ông Trịnh Công Thắng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đoàn Văn Hưng Ông Đoàn Văn Hưng  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Viết Thắng Ông Nguyễn Viết Thắng 35 Từ ngày 25 tháng 08 năm 2017 đến ngày 05 tháng 10 năm 2017 : Quyền Tổng Giám đốc...
Chi tiết..
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty