Company list

APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Details

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á – Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103015146 ngày 21/12/2006, là một trong những công ty chứng khoán được thành lập vào thời điểm thị trường chứng khoán của Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Apec Securities được tổ chức theo mô hình định chế tài chính hiện đại với phương pháp hoạt động khoa học và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

 • Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC Securities) được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103015146 ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và Giấy phép kinh doanh chứng khoán số 37/UBCKGPHĐKD ngày 26/12/2006 do Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2006: Quyếtđịnh của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với số vốn điều lệ 60.000.000.000 đồng, trụ sở chính đặt tại số 66, Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 • Ngày 01/10/2007 Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh, Quý 3/2007 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng và được Ủy ban chứng khoán nhà nước điều chỉnh cấp bổ sung Giấy phép theo Quyết định số 78/UBCK – GPĐCCTCK.
 • 23/04/2008 Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 260 tỷ đồng theo Quyết định số 124/UBCK – GPĐCCTCK.
 • Ngày 24/06/2009 •Cổ phiếu APEC Securities chính thức giao dịch trên thị trường Upcom
 • Tháng 1/2010 Chi nhánh Huế chính thức được cấp phép hoạt động
 • Ngày 19/03/2010 Cổ phiếu APEC Securities được niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 07/07/2010 Công ty đựơc UBCK Nhà nước cho phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 390 tỷ đồng theo Quyết định số 338/UBCK–GP.
 • Tháng 7/2010  Chi nhánh Đà Nẵng chính thức được cấp phép hoạt động (do điều kiện thị trường khó khăn nên tháng 11/2011 chi nhánh Đà Nẵng ngừng hoạt động).
 • Tháng 9/2010 Chi nhánh Vinh chính thức được cấp phép hoạt động.
 • Ngày 28/02/2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APECS) đã được UBCK Nhà nước cho phép chính thức, cung cấp nghiệp vụ giao dịch ký quỹ cho nhà đầu tư.
 • Năm 2013 Công ty được một số Quỹ, Công ty nước ngoài đánh giá là cổ phiếu, Công ty chứng khoán có tiềm năng phát triển mạnh uy tín và bền vững, vì vậy, Quỹ Asenan Small Cap Fund và Luceme Enterprise Ltd đã đầu tư trở thành các Cổ đông lớn, Đến cuối năm 2013 Asean Small Cap Fund nắm giữ 6,39% vốn điều lệ, Luceme Enterprise Ltd sở hữu: 6,08% vốn điều lệ của Apecs.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Dịch vụ môi giới chứng khoán
 • Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Hoạt động nghiên cứu thị trường
 • Hoạt động lưu ký chứng khoán
 • Đấu giá bán cổ phần lần đầu
 • Tự doanh chứng khoán
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đỗ Lăng Ông Nguyễn Đỗ Lăng 44 Từ năm 2000 đến năm 2006 : Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH tư vấn quốc tế Cát Tường -...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Trọng Quân Ông Vũ Trọng Quân 45 Từ năm 1995 - 2002 : Quản lý tại tập đoàn Bảo Việt. Từ năm 2003 - 2006 : Giám đố...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hồ Xuân Vinh Ông Hồ Xuân Vinh 50 Từ năm 2010 đến năm 2011 : Giám đốc tài chính Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Th...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Duy Hưng Ông Phạm Duy Hưng 39 Từ năm 2008 đến năm 2016 : Chánh văn phòng HĐQT, Giám đốc khối HCNS CTCP Chứng k...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đinh Việt Trung Ông Đinh Việt Trung  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Huỳnh Thị Mai Dung Bà Huỳnh Thị Mai Dung 43 Từ năm 2002 đến năm 2006 : Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Cát Tường
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Đỗ Lăng Ông Nguyễn Đỗ Lăng 44 Từ năm 2000 đến năm 2006 : Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH tư vấn quốc tế Cát Tường -...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Thanh Bà Nguyễn Thị Thanh  
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Ông Nguyễn Đức Quân Ông Nguyễn Đức Quân 34 Từ năm 2014 đến năm 2017 : Trưởng phòng TCDN CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Hoài Giang Bà Nguyễn Hoài Giang 36 Từ năm 2005 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dươ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Đức Việt Bà Phạm Thị Đức Việt 36 Từ năm 2007 đến nay : Chuyên viên khối dịch vụ chứng khoán tại Công ty Cổ phần đ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Trương Thị Ánh Ngọc Bà Lê Trương Thị Ánh Ngọc  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Vũ Thị Minh Thịnh Bà Vũ Thị Minh Thịnh  
Attach Files
Date Title Type Download
News