company.listedcompany

ART Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
company.details

Công ty CP chứng khoán Artex được thành lập theo Giấy phép số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008. Artex cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ tài chính chứng khoán cho các nhà đầu tư riêng lẻ cũng như các tổ chức, định chế tài chính chuyên nghiệp. Khách hàng mục tiêu của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, xây dựng, bất động sản, ngân hàng, giải trí truyền thông, năng lượng….

 • 2008:  Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex chính thức thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 85/UBCK-GP của UBCKNN.
 • 2009-2010:  Được cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký; được các Sở GDCK Hà Nội và TP HCM chấp thuận là thành viên giao dịch; Bổ sung thêm nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán theo giấy phép 141/UBCK-GP.
 • 08/08/2011:  Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán ARTEX thành Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC (FLCS).
 • 20/01/2012:  FLCS chuyển trụ sở chính từ Tầng 2, Tháp CEO, Đường Phạm Hùng,  Huyện Từ Liêm - Hà Nội đến Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
 • 25/12/2012:  Thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1129/QĐ-UBCK. Văn phòng chi nhánh tại 86-88 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM,
 • 20/08/2013:  Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC thành Công ty Cổ phần Chứng khoán ARTEX.
 • 24/2/2015:  Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ghi nhận là đơn vị có tiến bộ vượt bậc trong hoạt động môi giới năm 2014
 • 1/12/2014:   Hoàn thành đầu tư và vận hành hệ thống giao dịch mới
 • 7/2015:  Chính thức cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ sau khi đáp ứng các yêu cầu từ phía cơ quan quản lý và hoàn thiện nhân sự, quy trình nghiệp vụ
 • 6/2015:  Ra mắt cổng thông tin trực tuyến cung cấp tiện ích nghiên cứu, phân tích và thông tin phục vụ nhà đầu tư
 • 5/2015:  Ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt
 • 7/2015:  Chính thức cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ sau khi đáp ứng các yêu cầu từ phía cơ quan quản lý và hoàn thiện nhân sự, quy trình nghiệp vụ
 • 02/12/2016: Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận dăng ký chứng khoán số 169/2016/GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là 13.500.000 cổ phiếu.
 • Môi giới chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán
 • Tư vấn dầu tư chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thanh Bình Ông Nguyễn Thanh Bình 43 Từ ngày 29 tháng 05 năm 2017 đến ngày 30 tháng 10 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trương Vi Tuấn Ông Trương Vi Tuấn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Tống Hải Ninh Bà Tống Hải Ninh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Quỳnh Nga Bà Nguyễn Quỳnh Nga  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Hương Trần Kiều Dung Bà Hương Trần Kiều Dung  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trịnh Thị Thúy Nga Bà Trịnh Thị Thúy Nga 39
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Bá Nguyên Ông Lê Bá Nguyên  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Quỳnh Anh Bà Nguyễn Quỳnh Anh 38 Đến ngày 01 tháng 08 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Tiến Đông Ông Lê Tiến Đông 44 Từ tháng 06 năm 2017 đến ngày 01 tháng 08 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Trịnh Thị Thúy Nga Bà Trịnh Thị Thúy Nga 39
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Quách Thị Xuân Thu Bà Quách Thị Xuân Thu 39
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Vũ Thị Bích Hồng Bà Vũ Thị Bích Hồng  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Duyên Bà Nguyễn Thị Duyên  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh  
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews