Công ty niêm yết

WCS Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
Chi tiết

Bến xe Miền Tây được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 1973, sau năm 1975, Nhà nước tiếp quản, Bến xe tiếp tục hoạt động và trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố. Từ ngày 03/5/2006, Bến xe Miền Tây chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần. Ngành nghề kinh doanh: khai thác và kinh doanh bến xe, kinh doanh dịch vụ phục vụ trong bên; vận tải hành khách; cho thuê mặt bằng và kiốt; dịch vụ bốc xếp hàng hóa...

 • Bến xe Miền Tây được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 1973, sau năm 1975, Nhà nước tiếp quản, Bến xe tiếp tục hoạt động và trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố. Năm 1978, Bến xe Miền Tây trực thuộc Công ty Xe khách Liên tỉnh Miền Tây. Năm 1992 Bến xe Miền Tây chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước và năm 1997 chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.
 • Từ ngày 03/5/2006, Bến xe Miền Tây chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần với cơ quan chủ quản là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn –TNHH Một thành viên (SAMCO).
 • Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây chính thức được niêm yết cổ phiếu trên sở Giao dịch chứng khoán Hà nội vào ngày 17/9/2010. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 25 tỷ đồng.
 • Khai thác và kinh doanh bến xe;
 •  Vận tải hành khách công cộng liên tỉnh và nội địa;
 • Khai thác dịch vụ phục vụ trong bến xe;
 • Cho thuê mặt bằng và kiốt, bãi đậu xe vận tải hàng hóa;
 • Giữ và chuyển hàng hóa hành lý bao gói;
 • Mua bán phụ tùng vật tư ô tô, xăng dầu;
 • Lau rửa, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô;
 • Dịch vụ vui chơi giải trí, cho thuê nghỉ trọ;
 • Dịch vụ bốc xếp hàng hóa và lưu đậu qua đêm của phương tiện vận tải;
 • Dịch vụ giữ xe hai bánh;
 • Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Lê Thị Mỹ Hạnh Bà Lê Thị Mỹ Hạnh 42
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Thừa Ông Nguyễn Ngọc Thừa 60
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Tiến Ông Nguyễn Văn Tiến 62 1976 – 1978: Lực lượng thanh niên xung phong - Đại đội phó 1979 – 1980: CTC...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Văn Phương Ông Trần Văn Phương 55 Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 06 tháng 03 năm 2018 : Công bố thông tin C...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Nguyễn Văn Thành Ông Nguyễn Văn Thành 48 Từ ngày 27 tháng 09 năm 2018 : Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền T...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Ngọc Thừa Ông Nguyễn Ngọc Thừa 60
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Văn Phương Ông Trần Văn Phương 55 Từ ngày 27 tháng 10 năm 2011 đến ngày 06 tháng 03 năm 2018 : Công bố thông tin C...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân 45 Từ ngày 31 tháng 12 năm 2012 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Văn Thành Ông Nguyễn Văn Thành 48 Từ ngày 27 tháng 09 năm 2018 : Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền T...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Xuân Tùng Ông Nguyễn Xuân Tùng 44
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Bà Trương Nguyễn Thiên Kim 43 Từ ngày 18 tháng 04 năm 2014 đến tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Đoàn Thị Giao Thuyết Bà Đoàn Thị Giao Thuyết  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Nguyễn Văn Thành Ông Nguyễn Văn Thành 48 Từ ngày 27 tháng 09 năm 2018 : Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền T...
Chi tiết.
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty