Công ty niêm yết

AME Công ty Cổ phần Alphanam E&C
Chi tiết

Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện tiền thân là Công ty TNHH Alphanam được thành lập ngày 17/08/1995. Ngày 02/06/2010, Công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hn với mã AME. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất thiết bị điện và vật liệu điện; sản xuất tủ bảng điện, thiết bị và máy cơ khí thủy lực...; xây lắp các công trình điện đến 35kV; cho thuê mặt bằng xưởng; đại lý mua bán các loại hàng hóa...

  • Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện tiền thân là Công ty TNHH Alphanam được thành lập ngày 17/08/1995 có trụ sở chính đặt tại 79 Mai Hắc Đế - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội, giấy phép đăng ký kinh doanh số: 051581 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp.
  • Năm 2006, thực hiện chủ trương tái cấu trúc của Alphanam Group, Công ty TNHH Alphanam chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0103014620 ngày 17/11/2006 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp với số vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng). Trong đó Công ty CP Alphanam đóng vai trò là Công ty mẹ với số vốn góp chiếm chi phối, số cổ phần còn lại chủ yếu do CBCNV trong Alphanam Cơ điện nắm giữ.
  • Tháng 1/2007, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 120.000.000.000 đồng.
  • Ngày 02/06/2010, Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện đã chính thức niêm yết trên SGDCK Hà Nội với mã chứng khoán AME.
  • Ngày 10   tháng 9 năm 2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoàng và kinh tế Việt nam gặp rất nhiều khó khăn, Công ty tiến hành tái cấu trúc thêm một lần nũa để phù hợp với tình hình mới. Công ty CP ALPHANAM E&C. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100520683, đăng ký thay đổi lần 4

Ngành nghề kinh doanh

 •  Sản xuất thiết bị điện và vật liệu điện
 •  Sản xuất tủ bảng điện
 •  Sản xuất thiết bị và máy cơ khí, thủy lực
 •  Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên dùng
 •  Xây lắp các công trình điện đến 35kV
 •  Buôn bán các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng
 •  Đại lý mua bán các loại hàng hóa
 •  Cho thuê mặt bằng nhà xưởng
 •  Sản xuất, lắp đặt thang máy
 •  Sản xuất các sản phẩm nhựa composite
 •  Sản xuất và kinh doanh các loại sơn và vật liệu xây dựng
 •  Nhận ủy thác đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Hoàng Tuấn Ông Bùi Hoàng Tuấn 55 Từ năm 2007 đến ngày 04 tháng 08 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư A...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Minh Nhật Ông Nguyễn Minh Nhật 30 Đến 27/05/2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Alphanam E&C
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Trương Thị Thu Hiền Bà Trương Thị Thu Hiền 42 Từ ngày 25 tháng 07 năm 2017 đến ngày 01 tháng 11 năm 2018 : Kế toán trưởng Công...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Minh Nhật Ông Nguyễn Minh Nhật 30 Đến 27/05/2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Alphanam E&C
Chi tiết...
Phó TGĐ Tài chính Bà Trương Thị Thu Hiền Bà Trương Thị Thu Hiền 42 Từ ngày 25 tháng 07 năm 2017 đến ngày 01 tháng 11 năm 2018 : Kế toán trưởng Công...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lâm Sơn Tùng Ông Lâm Sơn Tùng 50 Đến 27/05/2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Alphanam E&C
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Thịnh Thị Thanh Huyền Bà Thịnh Thị Thanh Huyền 36 Từ ngày 26 tháng 04 năm 2017 đến ngày 25 tháng 08 năm 2018 : Người được ủy quyền...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Lê Thị Bích Liên Bà Lê Thị Bích Liên 40
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Vũ Hải Phòng Ông Vũ Hải Phòng  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Đỗ Thị Minh Anh Bà Đỗ Thị Minh Anh 36
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Tuấn Trang Bà Nguyễn Tuấn Trang  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Bùi Kim Yến Bà Bùi Kim Yến 55 Từ 1986 đến 1998: Kế toán – Khách sạn đường sắt thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch Đư...
Chi tiết...
Phó Trưởng BKS Bà Nguyễn Ánh Ngọc Bà Nguyễn Ánh Ngọc  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Vân Anh Bà Nguyễn Thị Vân Anh  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Lê Thị Bích Liên Bà Lê Thị Bích Liên 40
Chi tiết...
Người đại diện theo pháp luật Ông Bùi Hoàng Tuấn Ông Bùi Hoàng Tuấn 55 Từ năm 2007 đến ngày 04 tháng 08 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư A...
Chi tiết...Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty